A A A

O nas

INFORMACJE OGÓLNE
Fundacja Promocji i Edukacji Artystycznej PROMOTUS powstała w 2000 r. w Warszawie. Od 2012 r. siedzibą fundacji jest Góra Kalwaria.

Fundacja działa głównie na rzecz promocji i edukacji artystycznej dzieci i dorosłych. Wspiera też działalność amatorskich zespołów muzycznych, działających na terenie Mazowsza. Jest organizatorem koncertów oraz cyklicznych imprez muzycznych, m.in.warsztatów chóralnych "Calvary Gospel" oraz festiwalu "Venite Adoremus".
W kwietniu 2013 Fundacja założyła I Niepubliczną Szkołę Muzyczną I st. "Orfeusz", która realizuje program publicznych szkół muzycznych I stopnia, obejmujący zajęcia indywidualne w zakresie gry na instrumentach muzycznych, śpiewu solowego i emisji głosu oraz zajęcia z teorii i literatury muzycznej

Fundatorzy i Zarząd Fundacji stara się, aby większość środków finansowych pochodziła z jej odpłatnej działalności edukacyjnej i artystycznej. Jednocześnie wdzięczna jest za wszelkie dotacje oraz wpływy od darczyńców i sponsorów.

 

MISJA

Misją Fundacji „Promotus” jest działanie na rzecz szeroko rozumianej edukacji muzycznej społeczeństwa polskiego, w szczególności dzieci i młodzieży z małych miasteczek i z terenów wiejskich oraz opieka nad młodzieżą szczególnie uzdolnioną; wprowadzenie ich w magiczny świat muzyki klasycznej: wokalnej i instrumentalnej; dawnej i tej bardziej współczesnej, a przede wszystkim rozmiłowanie i zarażenie ich muzyką z tzw "najwyższej półki".Także promocja i popularyzacja kultury muzycznej i wspieranie działalności artystycznej amatorskich zespołów muzycznych.


WIZJA
Poprzez szukanie nowatorskich metod i kierunków rozwoju artystycznego, jak również wspólpracując z renomowanymi pedagogami: muzykami i wokalistami, specjalistami w zakresie teorii muzyki, pragniemy stać się wiodącą organizacją społeczną, wspierającą amatorski ruch muzyczny na terenie Mazowsza oraz działającą na rzecz szeroko rozumianej edukacji artystycznej.

W ramach swojej działalności statutowej pragniemy stworzyć nowoczesną placówkę edukacyjno-artystyczną, która w sposób profesjonalny będzie kształcić dzieci i młodzież w zakresie gry na insturmentach, emisji głosu i ogólnej wiedzy o muzyce i w sposób wszechstronny przygotowująca je do kontynuwania dalszej nauki w szkołach artystycznych wyższego szczebla.

Pragniemy także inicjować i twórzyć niekonwencjonalne imprezy i koncerty muzyczne, ukierunkowane i z udziałem przede wszyskim młodego odbiorcy.


CELE
Swoje cele Fundacja realizuje poprzez

1.poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów i kursów muzycznych oraz szkoły muzycznej

2. prowadzenie działalności wydawniczej oraz impresariatu artystycznego

3.działalność informacyjno-propagatorską w zakresie upowszechniania kultury muzycznej

4.współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami fizycznymi, zainteresowanymi celami Fundacji

 

 

 • Statut

 • Władze Fundacji

  Fundatorzy

  Aleksandra Puacz-Markowska

  Zbigniew Szablewski

  Zarząd Fundacji

  Aleksandra Puacz-Markowska – prezes

  Beata Świderska – viceprezes

  Maciej Morgun - sekretarz

  Małgorzata Mikulska - skarbnik

   

   

 • Sprawozdanie z działalności

  Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Promocji i Edukacji Artystycznej „Promotus” za 2017 r. (kliknij powyżej).