A A A

I Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. "ORFEUSZ" w Górze Kalwarii

I Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia „Orfeusz” kształci dzieci i młodzież w klasach:

- skrzypiec

- fortepianu

- gitary akustycznej

- perkusji

- emisji głosu i śpiewu solowego

Cykl kształcenia obejmuje 6 lat nauki, a w trybie dla rozpoczynających naukę w 10-tym roku życia lub później – 4 lata nauki.

Program szkoły obejmuje następujące zajęcia:

- wybrany przez ucznia przedmiot główny (fortepian, skrzypce, gitara akustyczna, perkusja, emisja głosu / śpiew solowy) - 2 razy w tygodniu, a w klasie dyplomowej 3 razy w tygodniu

- kształcenie słuchu z elementami rytmiki

- historia muzyki z literaturą muzyczną

- zespół wokalny

- fortepian dodatkowy (z wyjątkiem uczniów klasy fortepianu)

- dykcja i recytacja (klasa śpiewu oraz inni fakultatywnie)

- nauka akompaniamentu (uczniowie klasy fortepianu)

Szkoła realizuje program publicznych szkół muzycznych oraz programy autorskie poszczególnych pedagogów.

W większości przypadków zajęcia są ułożone tak, by ograniczyć przyjazdy do szkoły do 3 razy w tygodniu.

Program szkoły ma na celu umuzykalnienie dzieci i młodzieży oraz zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu teorii i historii muzyki, pozwala opanować grę na instrumencie, śpiew w stopniu odpowiadającym ukończeniu szkoły muzycznej I stopnia i umożliwia kontynuację nauki w szkolnictwie muzycznym II stopnia.

Rozbudza także wrażliwość artystyczną oraz rozwija zdolności muzyczne.

Czesne za naukę w naszej szkole w 6-letnim cyklu dziecięcym wynosi 600 zł miesięcznie w klasach 1 - 3, 650 zł miesięcznie w klasach 4 – 5 oraz 700 zł miesięcznie w klasie 6.

Czesne za naukę w naszej szkole w 4-letnim cyklu młodzieżowym wynosi 600 zł miesięcznie w klasie 1, 650 zł miesięcznie w klasach 2 – 3 oraz 700 zł miesięcznie w klasie 4.

Czesne płatne jest przez 10 miesięcy w roku, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych. Należna jest także opłata wakacyjna w wysokości 100 zł.

W chwili rozpoczęcia nauki pobierane jest jednorazowe wpisowe w wysokości 300 zł.