A A A

I Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. "ORFEUSZ" w Górze Kalwarii


Zapraszamy chętnych do zapisów na rok szkolny 2016/17 w klasach w systemie 6 –letnim (Dział Dziecięcy - od 6 roku życia) i 4 letnim (Dział Młodzieżowy - ukończone 10 lat) w klasach:
- skrzypiec
- fortepianu
- gitary akustycznej
- perkusji
- emisji głosu i śpiewu solowego
Opłaty na rok 2016 /17
- wpisowe w wys. 300 zł jednorazowe za cały cykl kształcenia

- czesne w klasach I - III Działu Dziecięcego i w klasach I - II Działu Młodzieżowego  w wys. 600 zł płatne przez 10 miesięcy w roku
- czesne w klasach IV – V Działu Dziecięcego i w klasie III Działu Młodzieżowego  w wys. 650 zł płatne przez 10 miesięcy w roku
- czesne w klasie VI Działu Dziecięcego i w klasie IV Działu Młodzieżowego  w wys. 700 zł płatne przez 10 miesięcy w roku
- w przypadku płatności za cały semestr z góry przysługuje 5% zniżki
Opłaty realizowane są do 10 każdego miesiąca z góry na podstawie umowy cywilno-prawnej, zawartej pomiędzy Fundacją PiEA „Promotus”, który jest organem założycielskim, prowadzącym Szkołę, a rodzicami lub opiekunem opiekunami ucznia.
Szaczegóły w Cenniku NSM "Orfeusz"

Szkoła prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji Ministerstwa Kultury i Dziedziectwa Narodowego nr 630/11/13 i realizuje program publicznych szkół muzycznych I stopnia oraz programy autorskie pedagogów poszczególnych klas.
Kadra nauczycielska składa się z najwyższej klasy specjalistów, absolwentów renomowanych uczelni muzycznych:
- Aleksandra Puacz-Markowska - klasa śpiewu i emisji głosu, dyrektor Szkoły
- Joanna Łaczmańska - klasa skrzypiec
- Andrzej Rosiński - klasa perkusji
- Maciej Morgun - klasa fortepianu
- Zbigniew Szularz - klasa gitary
- Lucyna Affeltowicz - kształcenie słuchu z elementami rytmiki
- Lucyna Affeltowicz - historia muzyki z literaturą muzyczną
Zgłoszeń można dokonywać za pomocą Wniosku zamieszczonego poniżej, poprzez:
- wydrukowanie i wysłanie pocztą na adres Szkoły (ul. Szpitalna 1 bud. 21, 05-530 Góra Kalwaria)
- wydrukowanie i przesłanie wypełnionego skanu na adres poczty elektronicznej: szkola@muzyczna-gorakalwaria.pl - dostarczenie wypełnionego Wniosku bezpośrednio do lokalu Szkoły (można tego dokonać z reguły od poniedziałku do piątku w godz. 15 – 19, a sporadycznie także w innych porach)
Więcej informacji pod numerem telefonu 502 522 490.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.
Miejsce: budynek nr 21 (I piętro) na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1.
Więcej szczegółów:  www.muzyczna-gorakalwaria.pl